Cilj Vlade Republike Slovenije je korak za korakom popeljati Slovenijo iz gospodarske in finančne krize, pri čemer so ključnega pomena nadaljevanje aktivnosti za izboljšanje poslovnega okolja ter posledično doseganje večje stopnje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Bistvenega pomena za to so implementacija in realizacija ukrepov iz Enotnega dokumenta za zagotovitev boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja ter dvig konkurenčnosti kot tudi preglednost in sinergija aktivnosti.

Kako deluje?

S pomočjo aplikacije »Realizacija ukrepov za boljše zakonodajno in poslovno okolje« je na enem mestu omogočeno ažurno pregledovanje in spremljanje realizacije vseh ukrepov iz Enotnega dokumenta, v katerem so prvič na enem mestu pregledno vključeni vsi ukrepi iz 11 strateških dokumentov, predlogi rešitev, nosilci ter roki realizacije.

Za lažje razumevanje so poleg vsebinskih opisov ukrepov na voljo tudi grafični in tabelarični prikazi, s pomočjo katerih je možno v vsakem trenutku pridobiti še dodatne informacije o odzivnosti posameznega ministrstva v zvezi z ukrepi iz področja, ki ga ministrstvo pokriva. Dodano vrednost za uporabnike predstavlja iskalnik, s pomočjo katerega je možno izbrati niz podatkov, ki vas posebej zanimajo, ter si na ta način lahko pripravite individualna poročila.


POMEMBNEJŠI REALIZIRANI UKREPI
Povečanje sredstev za programe aktivne politike zaposlovanja in njihova priprava skupaj s socialnimi partnerji   Delovno pravo, pokojninsko pravo R
Financiranje vrzeli od 100.000 EUR do 1 mio EUR   Razvojni zagon R
Poenostavitev postopka prijave v obvezna socialna zavarovanja (e-prijave), obvezno za vse poslovne subjekte   Delovno pravo, pokojninsko pravo R
Kombinirana podpora Slovenskega podjetniškega sklada mikro ali malim podjetjem, ki jih ekonomsko smiselno razvojno prestrukturirati (garancije)  Razvojni zagon R
Spremembe stečajne zakonodaje   Plačilna disciplina R
ZADNJI SPREMENJENI UKREPI
Vzpostavitev enotnega postopka za pridobitev dovoljenja za prebivanje in delo tujcev preko enotne točke za izdajo  Podporno okolje DR
Vzpostavitev enotnega in enkratnega poročanja na enem mestu – na javnem portalu AJPES   Podporno okolje N
Zagotovitev spodbudnejšega poslovnega okolja za investitorje  Podporno okolje DR
Vzpostavitev Poslovnega SOS-a za poslovne subjekte - REŠI TEŽAVO Z DRŽAVO!   Podporno okolje DR
Poenostavitev vstopnih pogojev za opravljanje dejavnosti na trgu  Podporno okolje DR

Legenda

R = Realizirano N = Nerealizirano DR = Delno realizirano
Skupno realizirano
Podatki v grafu so izraženi v %
Skupno realizirano Ministrstva
Graf prikazuje število ukrepov za določeno ministrstvo
Skupno realizirano Področja
Graf prikazuje število ukrepov za določeno področje